Напишано од Твоја Библиотека

Промоција и изложби на книги

Библиотеката го промовира библиотечниот фонд преку изложби на книги, во библиотеката и надвор од неа. Се организраат изложби кои се стручни и тематски од разни научни области, енциклопедии и белетристика.

Напишано од Твоја Библиотека

Клуб на филантропи „Не си сам“

Организира и реализира филантропски настани со кои се поттикнува хуманоста, општествената одговорност и високите етички вредности. Настани “ Црно бела забава “ донаторски настан за промоција нацрното мастило и белата хартија, Акции за собирање на училишен прибор, акции за собирање на сретсва во хуманитарни цели

1 2