Напишано од Твоја Библиотека

Печатените Дневни Весници

Секој ден во просториите на библиотеката, од 07 до 12:00ч, покрај стручна литература  можете да ги најдете печатените дневни весници и да го користите просторот за читање и проучување..

Напишано од Твоја Библиотека

Промоција и изложби на книги

Библиотеката го промовира библиотечниот фонд преку изложби на книги, во библиотеката и надвор од неа. Се организраат изложби кои се стручни и тематски од разни научни области, енциклопедии и белетристика.

1 2
Popup