Соработка со Комисија за еднакви можности на мажите и жените

Локалната библиотека оствари соработка со Комисија за еднакви можности на мажите и жените при Совет на општина Неготино и се вклучи во кампањата 16 дена активизам против родово базираното насилство.

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар