Есенски литературен конкурс за поетска творба ” Со радост”

Есенски литературен конкурс за поетска творба " Со радост"

Творбите со податоци на авторот се доставуваат во библиотеката.
Еден автор учествува само со една песна
Конкурсот трае од 17.11 до 26.11.2021г.
Нема ограничување на возраст.

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар