Есенска креативна изработка

Локалната библиотека објавува Награден конкурс за „Есенска креативна изработка“ на која имаат право да се пријавуваат наши членови – ученици од 6 до 13 год.
Изработките се доставуваат во просториите на библиотеката до 10.11.2022г.

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар