Дообновен лектирниот оддел

Дообновен лектирниот оддел во библиотеката со вториот дел од проектот поддржан од Министерството за култура, како дел од Програмата за поддршка на проекти од национален интерес за 2022г. со 11 Наслови и 95 единици!!!

Вкупно со првиот дел од проектот, детскиот оддел е обновен со 385 лектири!!!

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар