Награден литературен конкурс “Шармирај го Дедо Мраз”

Напишете краток расказ за вашата најдобра особина- карактерна црта со која можете да шармирате и која ќе ви помогне да ви се исполни Новогодишната желба! Донесете ги творбите до 11.01.2022г. и очекувајте награда за најдобриот!

Светот на Евгенија

Малата Евгенија од Неготино која има само 10 години е авторка на нејзината прво-објавена книга “Светот на Евгенија” Следува промоција во нашата библиотека!

Литературнит клуб „Марта“ 

Литературнит клуб „Марта“  со средби секоја недела, Литературниот клуб разработува разни литературни форми,  драма,  поезија, проза..

Печатените Дневни Весници

Секој ден во читалната во ТИЦ Желкова Куќа од 07 до 12:00, покрај стручна литература  можете да ги најдете …

„Од А до Ш“

Едукативен настан за деца од три до шест години – секоја Среда од 17  до 18 ч. Ги учиме буквите на креативен начин