Клуб на филантропи „Не си сам“

Организира и реализира филантропски настани со кои се поттикнува хуманоста, општествената одговорност и високите етички вредности