Клуб на филантропи „Не си сам“

Организира и реализира филантропски настани со кои се поттикнува хуманоста, општествената одговорност и високите етички вредности. Настани “ Црно бела забава “ донаторски настан за промоција нацрното мастило и белата хартија, Акции за собирање на училишен прибор, акции за собирање на сретсва во хуманитарни цели

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар