Среќни во Библиотека

Со цел промовирање на читањето и библиотеката, за најмалите кои за првпат се среќаваат со лектирни обврски, само овој Четврток 23.09.2021г. чланарината е промотивна !

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар