Средба со Амбасадорот на Р.Франција

Остварена средба со Амбасадорот на Р.Франција и директорот на ООУ “Гоце Делчев” на која е договорено продолжување и проширување на досегашната соработка. Библиотеката во име на сите дечиња од општината изразува благодарност до Амбасадата и Францискиот институт кои донираа нови едиции на детски книги во франкофонското детско катче !!!

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар