Одговорноста се наградува !!!

Следните ученици, се истакнуваат со својата одговорност, редовност, точност и почитување на правилата за позајмување на книгите. Библиотеката ги пофалува и наградува!
Средношколци:
Коцева Сара
Панова Загорка
Димов Даме
Од основно образование:
Бунарова Васка
Будбарова Дафина
Методиева Амелија
Богоева Лидија
Честитки!!!
Доделување на пофалници и награди Четврток(23.09.2021) во 10:00ч. во библиотеката.

автор: Твоја Библиотека

Отавете коментар