Видео приказната “ГРДОТО ПАЈЧЕ”

Grdoto_pajce

По повод светскиот ден на книгата за деца, проследете ја Видео приказната “ГРДОТО ПАЈЧЕ” и слушнете ја анализата! Слушнете ја анализата!

Св„Трифун“

ОДЛУКА За избор на Стручен соработник за заштита на културно наследство – Библиотекар

negotiaance

Врз основа на Член 77-ѓ и 77-е од Законот за Култура („Службен весник на РМ“, број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18), в.д. директорот на Локална библиотека „СтрашоПинџур“ Неготино,  донесе                                                         ОДЛУКА За избор на 1 (еден) извршител – кандидат за работно место Стручен соработник за […]

ЈАВЕН  ОГЛАС – Стручен соработник за заштита на културно наследство

negotiaance

Врз основа на Член 77-г од Законот за Култура („Службен весник на РМ“, број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18) и Член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“, број 75/15) Локална Библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино објавува : За вработување на […]

ОГЛАС

Врз основа на Член 77-г од Законот за Култура („Службен весник на РМ“, број 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18) и Член 22 и 23 од Законот за работни односи („Службен весник на РМ“, број 75/15) Локална Библиотека „Страшо Пинџур“ Неготино објавува : Ј А В […]