Еко клуб „Еко Херои“

Клубот организира едукативни сесии и ја промовира екологијата и здравиот начин на живот …