Напишано од Tvoja Biblioteka

Промоција и изложби на книги

Библиотеката го промовира библиотечниот фонд преку изложби на книги, во библиотеката и надвор од неа. Се организраат изложби кои се стручни и тематски од разни научни области, енциклопедии и белетристика.