Новогодишна работилница за нашите нови членови првачиња